دانستنی 

 

☕️ قهوه بنوشیدتابه آلزایمرمبتلا نشوید ‎

 آن دسته افرادی که روزانه دوفنجان قهوه می نوشندپس از 65 سالگی توانایی بیشتری درحفظ ویادآوری مطالب وفعالیت های روزانه دارند

برچسب ها : ,