⁠⁣نوشابه را کنار بگذارید تا دچار سنگ کلیه نشوید!

 

⁣بدون نوشابه غذا از گلویتان پایین نمی رود؟!

اگر عادت کرده اید همیشه غذایتان را با نوشابه بخورید، خبرهای بدی برایتان داریم:

تحقیقات جدید نشان داده اند که افرادی که حداقل روزی یک مرتبه نوشیدنی های شیرین گازدار مانند نوشابه استفاده می کنند، 23 درصد بیش از دیگران در خطر ایجاد سنگ کلیه قرار دارند، اما چرا؟ فروکتوز دفع کلسیوم، اگزالات، و اسید اوریک را افزایش می دهد، که با ساخت سنگ کلیه در ارتباط است.