✅سویا جلوی آسیب های ناشی از نور خورشیدرامی گیرد 

 

✅به جای قهوه،کاکائو بخورید:

 

✨برای جلوگیری ازچروک شدن پوست از نوشیدنی کاکائو استفاده کنید