کباب بادوغ🍶

افرادمبتلا به کم خونی ناشی ازفقرآهن

توصیه می شود که منابع غذایی حاوی آهن رابالبنیات مصرف نکنندمثلاکباب رابا دوغ نخورید

برچسب ها : ,