آناناس بهترین میوه برای عیادت:

حاوی بروملین است که ازتشکیل لخته‌های خونی وبه تبع آن ازسکته مغزی و قلبی و كبودی زیرپوست بعدازجراحی جلوگیری میکند و موجب تسریع بهبود زخم‌ها میشود