رفع سلولیت 

 

برای سلولیت ، مرتب روغن شوید یا زیره بزنید و روی آنرا با کیسه پلاستیکی بپوشانید تا عرق کند

میتوانیدبا پیاده روی تند هم این روند راتسریع کنید 

برچسب ها : ,