مغز بادام 

غنی از املاح خصوصا کلسیم و فیبر

 میباشدوبرای استحکام موها و ناخنهااستفاده کنی

برچسب ها : ,